с 2023.06.26 по 2023.06.26
Stoltenberg: Prigozhin’s Mutiny Reveals Kremlin’s Strategic Mistake in Attacking Kyiv